Photocollages and Graphic Design by PREGO POSTERS

Vœgdekoration. Grafisk design og fotocollager. Berlin collager, Berlin poster, Byplakater, København collager og posters, London Collager og posters, New York collager og posters. Danmarks collager og posters. Toscana collager og posters. Prego posters. PREGO!

FIND PRICES ON THE WEBSITES GRAPHIC DESIGN AND PHOTO GALLERY OR CONTACT US 

Har du brug for nyt til vœggene.

PREGO POSTERS laver fotocollager og grafisk design, som kan printes paa laerred eller som plakat, alt efter dit oenske.

Der er ogsaa mulighed for, at bestille designs efter dit valg. Oensker du et billede med dit eget hus, en flot bygning eller et landskab, som er helt specielt for dig, kan PREGO POSTERS lave det, enten som grafisk design eller som fotocollage.

Billederne er velegnede til saavel private hjem, hotel vaerelser eller i sommerhuset.

PREGO POSTERS bruger altid professionelle trykkerier, som har speciale i kunsttryk, og billederne bliver tryk enten på kvalitets lœrred eller kvalitets fotopapir 

Kontakt gerne PREGO POSTERS for flere oplysninger kontakt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Need something new for the walls.

PREGO POSTERS make photo collages and graphic design, which can be printed on canvas or as a poster, depending on your desire.

There is also the possibility to order designs of your choice. Wishing you a picture of your own house, a beautiful building or a landscape, which is unique for you, PREGO POSTERS can make it, either as graphic design or as a photocollage.

The wall art pictures are suitable for both private homes, hotel rooms or at the cottage.

PREGO POSTERS always use professional printing firms, which is specializes in artprints, and the pictures will be printed either on quality canvas or on quality photopaper

Please, contact PREGO POSTERS for more information. Contact